Praktiska förberedelser - vad behöver du göra innan?

Hindersprövning

Efter att ni bestämt att ni vill gifta er så måste ni söka hindersprövning. Hindersprövningen har juridisk betydelse och är obligatorisk för att ett par ska kunna ingå äktenskap. Ansökan görs gemensamt hos den lokala skattemyndigheten i det län där någon av parterna är folkbokförd. Ansöker gör ni genom att fylla i en blankett som ni skickar in till Skatteverket. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan i god tid före vigseln.

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:
-Ålder – om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er.
-Släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
-Om någon av er redan är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.
Dessa hinder gäller om ni ska gifta er i Sverige, även om ni inte är svenska medborgare eller bor i Sverige.

När hindersprövningen är klar får ni dels ett intyg om hindersprövning, dels ett vigselintyg från Skatteverket. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader. Ni ska lämna båda intygen till vigselförrättaren. Efter vigseln fyller vigselförrättaren i intygen och skickar dem till Skatteverket.

Anmälan om efternamn

Du som är svensk medborgare måste i samband med vigseln anmäla till Skatteverket vilket efternamn du ska ha efter att du gift dig. Det gäller oavsett om du bor i Sverige eller utomlands. Även du som är dansk, finsk eller norsk medborgare och bor i Sverige måste anmäla efternamn.

Läs mer om hindersprövning samt efternamn på Skatteverkets hemsida>>

(Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar som kan tillkomma.)

Borgerlig vigsel

Ur laglig synvinkel är det ingen skillnad mellan en kyrklig och en borglig vigsel. Den borgliga vigseln hålls på tingshuset, i stadshuset eller på plats som brudparet själva valt. Det krävs två vittnen. Det krävs inga ringar, eller några speciella festliga kläder. Det finns en längre och en kortare form vid borglig vigsel. 

Efter avslutad vigselakt överlämnas ett vigselbevis. Efter vigseln anteckningar vigselförättaren i ett protokoll om vigseln.
Vill man ha en kyrklig välsignelse över ett borgerligt ingått äktenskap går det bra. Då vänder man sig till den församling man tillhör, de kan ordna med en s k välsignelsegudstjänst.

Kyrklig vigsel

De som vill gifta sig i kyrkan ska anmäla det till församlings- eller pastorsexpeditionen som ansvarar för bokningar av präst och kyrka.  För kyrklig vigsel är det prästerna som har behörighet att viga. Vare sig det är en enkel vigsel med närmaste vännerna eller ett stort med mycket folk så ser vigselakten lika ut. Först berättar prästen om vad äktenskapet är, sen frågas brudparet högtidligen om äktenskapet och till sist får brudparet bön, lyckönskningar och goda tankar.

Vigselsamtalet

Vigselsamtalet är inte något som är obligatoriskt, det finns ingenting som säger att man måste träffas innan vigseln, men oftast tror jag att det finns en önskan både hos brudparet och hos prästen. Det är en gammal och god tradition som går tillbaka till den tid då folkbokföringen låg hos kyrkan.

TIPS INFÖR BRÖLLOP HOS OSS>>

DROP IN BRÖLLOP>>

VINTERBRÖLLOP, EN ANNORLUNDA VIGSEL>>

 

Print

information igloo ÅreBooking ANd information

 

Contact us for more information or booking: info@iglooare.com eller phone +46 647-300 60.

Here you can read more and see our rates and book through our Onlinebooking >>

iglooHow to build igloo Åre?

 
Igloo Åre is built of natural snow that is built up again every year. Therefore, it will never look the same from year to year. Igloo Åre takes about 3000 hours to build and work is started as soon as Mother Nature to release sufficient amounts of snow.

 

temperature iglooWhat temperature should I set myself in?

Snow has normally a temperature of about 0 to minus a few degrees. The snow is a good insulator against any temperature fluctuations, which means that the temperature inside the igloo rarely change significantly. When it is full with guests and everyone eats hot food the temperature may rise slightly but is soon back down to normal.

 

paymentHOW TO PAY?

All reservations are made in advance via internet or telephone. Payment is made in advance. For that which is bought on the spot, drinks , souvenirs etc. paid preferably with credit card.